Bovenlanden Aalsmeer
Molmpoeltje

Molmpoeltje

seringenland met schuilhut

seringenland met schuilhut

Paddenpoel

Paddenpoel

Oude Seringenakker

Oude Seringenakker

Natuurgebied in ontwikkeling

Natuurgebied in ontwikkeling

Natuur in de bovenlanden

Natuur in de bovenlanden

Lombokakker

Lombokakker

Natuur naast cultuur

Natuur naast cultuur

Bovenlanden Aalsmeer

Ons project De Seringkamer behoort tot de 10 finalisten van Holland Call. Dit is een tweejaarlijksterugkerend initiatief van de provincie Noord-Holland met als doel tot nu toe onbekend cultureel erfgoed aan de vergetelheid te ontrukken. Meer informatie en de link om op uw favoriete idee te stemmen


Gebied

Het Bovenlandengebied is van grote betekenis voor de structurele waarden van Aalsmeer en de gehele regio. De fijnmazige structuur van de watergangen en het sterk gedifferentieerd grondgebruik hebben een gebied laten ontstaan dat een grote rijkdom aan landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke waarden vertegenwoordigt. Stichting de Bovenlanden Aalsmeer zet zich in voor het behoud van dit unieke gebied.


Eigendom

In totaal is er de afgelopen jaren voor ruim 1,6 miljoen euro natuur- en cultuurgrond en water aangekocht. Bij elkaar bijna 38 hectare waarvan 9 hectare cultuurakkers en ongeveer 29 hectare natuur en water.