Bovenlanden Aalsmeer
Oude Seringenakker

Oude Seringenakker

seringenland met schuilhut

seringenland met schuilhut

Paddenpoel

Paddenpoel

Lombokakker

Lombokakker

Natuur in de bovenlanden

Natuur in de bovenlanden

Molmpoeltje

Molmpoeltje

Natuurgebied in ontwikkeling

Natuurgebied in ontwikkeling

Natuur naast cultuur

Natuur naast cultuur

Bovenlanden Aalsmeer

19 januari 2018: Nico Borgman neemt afscheid als voorzitter.

De film over wat hij in 23 jaar bereikte kunt u hieronder zien. Daaronder wat er over het afscheid te lezen valt op de site van de Nieuwe Meerbode en een link naar de foto's op onze FB pagina.


Gebied

Het Bovenlandengebied is van grote betekenis voor de structurele waarden van Aalsmeer en de gehele regio. De fijnmazige structuur van de watergangen en het sterk gedifferentieerd grondgebruik hebben een gebied laten ontstaan dat een grote rijkdom aan landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke waarden vertegenwoordigt. Stichting de Bovenlanden Aalsmeer zet zich in voor het behoud van dit unieke gebied.


Eigendom

In totaal is er de afgelopen jaren voor ruim 1,75 miljoen euro natuur- en cultuurgrond en water aangekocht. Bij elkaar bijna 40 hectare waarvan 11 hectare cultuurakkers en ongeveer 29 hectare natuur en water.


 Om het album te bekijken: klik op het FB-logo