Bovenlanden Aalsmeer
Lombokakker

Lombokakker

seringenland met schuilhut

seringenland met schuilhut

Natuur naast cultuur

Natuur naast cultuur

Molmpoeltje

Molmpoeltje

Natuur in de bovenlanden

Natuur in de bovenlanden

Paddenpoel

Paddenpoel

Natuurgebied in ontwikkeling

Natuurgebied in ontwikkeling

Oude Seringenakker

Oude Seringenakker

Bovenlanden Aalsmeer
 

 

 

 

 

 

Werk aan de winkel voor Stichting De Bovenlanden (de inrichtingssubsidie van de provincie begint los te komen) en onze voorziter Nico Borgman doet een stapje terug. Lees hier ons persbericht


Gebied

Het Bovenlandengebied is van grote betekenis voor de structurele waarden van Aalsmeer en de gehele regio. De fijnmazige structuur van de watergangen en het sterk gedifferentieerd grondgebruik hebben een gebied laten ontstaan dat een grote rijkdom aan landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke waarden vertegenwoordigt. Stichting de Bovenlanden Aalsmeer zet zich in voor het behoud van dit unieke gebied.


Eigendom

In totaal is er de afgelopen jaren voor ruim 1,6 miljoen euro natuur- en cultuurgrond en water aangekocht. Bij elkaar bijna 38 hectare waarvan 9 hectare cultuurakkers en ongeveer 29 hectare natuur en water.