Bovenlanden Aalsmeer
Natuur in de bovenlanden

Natuur in de bovenlanden

Paddenpoel

Paddenpoel

seringenland met schuilhut

seringenland met schuilhut

Lombokakker

Lombokakker

Natuurgebied in ontwikkeling

Natuurgebied in ontwikkeling

Natuur naast cultuur

Natuur naast cultuur

Molmpoeltje

Molmpoeltje

Oude Seringenakker

Oude Seringenakker

bestuur

 
Samenstelling januari 2018
   

Piet Harting
telefoon 06-53834571

voorzitter

Arie Buijs
telefoon 06-51082342

secretaris

Ap Eigenhuis
telefoon 06-14563867

vicevoorzitter

Hans Splinter
telefoon 06-27328512

penningmeester

Anton de Boer

bestuurslid

Bert Buis

bestuurslid

Ulla Eurich

bestuurslid

Dirk Jongkind

bestuurslid

Klaas Joren

bestuurslid

Cees Tas

bestuurslid


Toelichting op de bestuurssamenstelling:

  1. Het bestuur van de stichting bestaat uit minimaal zeven (7) en maximaal elf (11) leden. Jaarlijks treden in de vergadering waar de jaarstukken worden vastgesteld bestuursleden af volgens een door het bestuur vastgesteld rooster.
  2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, vicevoorzitter, een secretaris, een plaatsvervangend secretaris, een penningmeester en een plaatsvervangend penningmeester. Bestuursleden kunnen een dubbele functie vervullen.
  3. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier (4) jaar, waarbij het bestuur een rooster van aftreden opstelt.