Bovenlanden Aalsmeer
Molmpoeltje

Molmpoeltje

Lombokakker

Lombokakker

Natuurgebied in ontwikkeling

Natuurgebied in ontwikkeling

Paddenpoel

Paddenpoel

Natuur in de bovenlanden

Natuur in de bovenlanden

Natuur naast cultuur

Natuur naast cultuur

Oude Seringenakker

Oude Seringenakker

seringenland met schuilhut

seringenland met schuilhut

Bovenlanden Aalsmeer

 

Gebied


Het Bovenlandengebied is van grote betekenis voor de structurele waarden van Aalsmeer en de gehele regio. De fijnmazige structuur van de watergangen en het sterk gedifferentieerd grondgebruik hebben een gebied laten ontstaan dat een grote rijkdom aan landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke waarden vertegenwoordigt. Stichting de Bovenlanden Aalsmeer zet zich in voor het behoud van dit unieke gebied.


Eigendom


In totaal is er de afgelopen jaren voor ruim 1,75 miljoen euro natuur- en cultuurgrond en water aangekocht. Bij elkaar meer dan 40 hectare waarvan ruim 11 hectare cultuurakkers en ongeveer 29 hectare natuur en water.