Bovenlanden Aalsmeer
Natuur naast cultuur

Natuur naast cultuur

Natuurgebied in ontwikkeling

Natuurgebied in ontwikkeling

Lombokakker

Lombokakker

Molmpoeltje

Molmpoeltje

Oude Seringenakker

Oude Seringenakker

seringenland met schuilhut

seringenland met schuilhut

Natuur in de bovenlanden

Natuur in de bovenlanden

Paddenpoel

Paddenpoel

Bovenlanden Aalsmeer


Vrijdag 7 december 2018 toonde het bestuur van de Stichting de Bovenlanden van Aalsmeer nog maar weer eens dat zij niet voor een kleintje vervaard is en zich niet door regen en storm liet weerhouden de Poel op te gaan. Het moest een heroïsche middag worden! Afgevaardigden van de provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Rijnland en de gemeente waren uitgenodigd om officiële handelingen te verrichten en te zien welk baanbrekend werk er al verricht was en welke plannen er voor de toekomst op het programma staan.


Gebied


Het Bovenlandengebied is van grote betekenis voor de structurele waarden van Aalsmeer en de gehele regio. De fijnmazige structuur van de watergangen en het sterk gedifferentieerd grondgebruik hebben een gebied laten ontstaan dat een grote rijkdom aan landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke waarden vertegenwoordigt. Stichting de Bovenlanden Aalsmeer zet zich in voor het behoud van dit unieke gebied.


Eigendom


In totaal is er de afgelopen jaren voor ruim 1,75 miljoen euro natuur- en cultuurgrond en water aangekocht. Bij elkaar meer dan 40 hectare waarvan ruim 11 hectare cultuurakkers en ongeveer 29 hectare natuur en water.


 
19 JANUARI 2018: NICO BORGMAN NEEMT AFSCHEID ALS VOORZITTER

De film over wat hij in 23 jaar bereikte kunt u hieronder zien. Daaronder wat er over het afscheid te lezen valt op de site van de Nieuwe Meerbode en een link naar de foto's op onze FB pagina.