Stichting De Bovenlanden Aalsmeer

Nieuwsbrief    

Bovenlanden Aalsmeer

18 oktober 2017

l
l

Rondvaart door het Aalsmeerse Bovenlandengebied

 

Het College van Burgemeester en Wethouders bezoekt regelmatig bedrijven en organisaties om te weten wat zij belangrijk vinden. Afgelopen week bracht het College een bezoek aan Stichting de Bovenlanden. Het bestuur van Stichting De Bovenlanden nam het college mee in een vaartocht langs alle projecten van de Bovenlanden.

 

 

De Stichting De Bovenlanden is in 1994 opgericht door de gemeente en enkele maatschappelijke organisaties. Het bestuur en de vrijwilligers van de stichting zetten zich in voor het behoud van de unieke natuur en landschappelijke waarde van de bovenlanden in het Aalsmeerse plassengebied. Ook werken zij mee aan het realiseren van de ecologische verbindingszone langs de zuidzijde van de Ringvaart van de Haarlemmermeer. Deze zone loopt vanaf de Oosteinderpoel tot en met de eilanden in de Westeinderplassen.

 

 

Vanaf het begin was Nico Borgman de voorzitter van deze Stichting. Hij heeft zich altijd met hart en ziel ingezet maar afgelopen september heeft hij toch besloten om een stapje terug te doen. In de algemene leden vergadering van 14 september jl. is besloten dat Piet Harting per 1 januari 2018 de voorzittershamer van Nico Borgman overneemt. Nico Borgman zal daarna nog als adviseur aan de stichting verbonden blijven. Het college heeft hem bedankt voor zijn jarenlange inzet als voorzitter.

 

 

Het aantal percelen dat in eigendom is van de stichting blijft groeien. Steeds meer kwekers stoppen met de trekheestercultuur en bieden hun gronden aan de Bovenlanden aan. De Stichting bezit op dit moment 140 akkers. Een deel van de akkers is opgeknapt en opnieuw verhuurd aan kwekers. Een ander deel van de akkers is omgevormd naar natuur. Daarnaast is het de bedoeling van De Bovenlanden om delen van het gebied toegankelijk te maken voor recreanten. Dit vergt samenwerking van Stichting de Bovenlanden met andere partijen zoals het Hoogheemraadschap van Rijnland, Landschap Noord Holland en de gemeente.

 

 

Wethouder Jop Kluis: ‘Het is goed dat we regelmatig met elkaar ons mooie Aalsmeerse bovenlandengebied bespreken en waar mogelijk verbeteren. Daarom hebben we tijdens het bezoek ook de afspraak gemaakt dat er een breder overleg komt met alle partijen.’

 

 

Op de foto v.l.n.r.: Gertjan van der Hoeven, Robbert-Jan van Duijn, Titia Witte, Jeroen Nobel, Piet Harting, Hans Splinter, Nico Borgman, Jop Kluis, Ad Verburg, Arie Buijs, Marcel Clewits.

l

Powered by Lab35.nl Mailinglist