Bovenlanden Aalsmeer
Paddenpoel

Paddenpoel

Natuurgebied in ontwikkeling

Natuurgebied in ontwikkeling

Molmpoeltje

Molmpoeltje

Natuur naast cultuur

Natuur naast cultuur

seringenland met schuilhut

seringenland met schuilhut

Oude Seringenakker

Oude Seringenakker

Natuur in de bovenlanden

Natuur in de bovenlanden

Lombokakker

Lombokakker

anbi

Fiscaal nummer ANBI:  802885019


De Belastingdienst heeft Stichting de Bovenlanden Aalsmeer een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) toegekend. Hierdoor zijn giften aan de stichting vrij van schenk- en erfbelasting en kunt u voor de inkomstenbelasting (IB) aftrek krijgen voor giften en donaties aan de stichting! Voor meer informatie zie belastingdienst-ANBI.


Meer informatie over onze ANBI-status vindt u hieronder:


naam

Stichting de Bovenlanden Aalsmeer


contactgegevens

Postadres: Postbus 356 1430 AJ Aalsmeer


Bezoekadres: Jachthaven Dragt Stommeerweg 72 1431 EX Aalsmeer


Telefoon 06-51082342


bestuurssamenstelling en de
namen van de bestuursleden

klik voor het inzien van de bestuurssamenstelling op deze link


beleidsplan

Zie pagina 5 van de jaarrekening 2018


beloningsbeleid

De stichting heeft geen personeel in dienst. De leden van het dagelijksbestuur ontvangen een jaarlijkse vergoeding van € 1.500.


doelstelling

Zie pagina 5 van de jaarrekening 2018


financiële verantwoording

Zie de jaarrekening 2018