Bovenlanden Aalsmeer
Paddenpoel

Paddenpoel

seringenland met schuilhut

seringenland met schuilhut

Natuurgebied in ontwikkeling

Natuurgebied in ontwikkeling

Natuur naast cultuur

Natuur naast cultuur

Natuur in de bovenlanden

Natuur in de bovenlanden

Molmpoeltje

Molmpoeltje

Lombokakker

Lombokakker

Oude Seringenakker

Oude Seringenakker

organisatie

Stichting de Bovenlanden Aalsmeer zet zich, met bestuur en vrijwilligers, in voor het behoud van de unieke natuurlijke en landschappelijke waarden van het gelijknamige gebied. In de statuten van de Stichting de Bovenlanden is de doelstelling als volgt geformuleerd: "Het bevorderen en in stand houden van een ecologische verbindingszone langs de zuidzijde van de Ringvaart van de Haarlemmermeer vanaf het begin van het Schinkelpolderbos tot en met de rietlanden in de Westeinderplas, in die zin dat de natuurwetenschappelijke, cultuurhistorische en landschappelijke waarden binnen het gebied behouden blijven en versterkt worden".

Wij trachten dit te bereiken door:

  • Het verwerven en (laten) onderhouden van percelen bovenland, die worden ingericht om zo goed mogelijk te voldoen aan de doelstelling van de stichting, waarbij wordt uitgegaan van de zonering als bedoeld in de ontwikkelingsvisie Aalsmeer, vastgesteld door de raad van die gemeente op 19 mei 1993.

  • Het exploiteren van gronden, waarbij bovenlanden worden verworven en zodanig worden uitgegeven voor agrarische doeleinden (trekheestercultures), dan wel worden ingericht ten dienste van de ecologische verbindingszone, dat daarmee het doel van de stichting het best wordt gediend