Bovenlanden Aalsmeer
Molmpoeltje

Molmpoeltje

Lombokakker

Lombokakker

seringenland met schuilhut

seringenland met schuilhut

Natuurgebied in ontwikkeling

Natuurgebied in ontwikkeling

Natuur in de bovenlanden

Natuur in de bovenlanden

Paddenpoel

Paddenpoel

Oude Seringenakker

Oude Seringenakker

Natuur naast cultuur

Natuur naast cultuur

bestuur

 
Samenstelling NOVEMBER 2018
     

Piet Harting
telefoon 06-53834571

voorzitter

Arie Buijs
telefoon 06-53920114

secretaris

Hans Splinter
telefoon 06-27328512

penningmeester

Ap Eigenhuis
telefoon 06-14563867

vicevoorzitter

Cor Hermanns
telefoon 06-51277513

bestuurslid technische zaken


Toelichting op de bestuurssamenstelling:

  1. Het bestuur van de stichting bestaat uit minimaal drie (3) en maximaal vijf (5) leden.
  2. De bestuurders worden benoemd door het bestuur. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.
  3. Bestuurders worden benoemd voor een periode van vier (4) jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster.