Bovenlanden Aalsmeer
seringenland met schuilhut

seringenland met schuilhut

Paddenpoel

Paddenpoel

Oude Seringenakker

Oude Seringenakker

Natuur in de bovenlanden

Natuur in de bovenlanden

Natuur naast cultuur

Natuur naast cultuur

Lombokakker

Lombokakker

Molmpoeltje

Molmpoeltje

Natuurgebied in ontwikkeling

Natuurgebied in ontwikkeling

financiers

Voor de financiering doet (en deed) Stichting de Bovenlanden een beroep op Subsidieregelingen van de provincie Noord-Holland, het Rijk en andere fondsen.

Enkele namen:

 • Plattelandsvernieuwing
 • Kwaliteitsverbetering Groene Hart
 • Groenvoorziening rondom Schiphol (Mainport & Groen)
 • Natuurbeheer 2000
 • Algemene subsidie waterschapswerken
 • Project duizend aanlegplaatsen in het Groene Hart (recreatie)
 • Subsidie Open Lucht recreatie
 • Stimuleringsregeling Seringenteelt (FINH gelden)

Stichtingen en bedrijven zoals:

 • DINAMO fonds
 • Nederlandse Hagelunie
 • Schipholfonds
 • Bernardfonds
 • VSB fonds
 • Gravin Beylandstichting
 • Gemeente Aalsmeer
 • Gemeente Amsterdam
 • Rabobank

En vele particulieren.

Wilt u ons steunen? Wordt dan lid en/of donateur van het IJsvogelfonds dat is opgezet om onze terreinen te onderhouden.