Bovenlanden Aalsmeer
 

privacy policy

 

Stichting de Bovenlanden Aalsmeer is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar donateurs en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten.Persoonlijke gegevens van leden en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.Stichting de Bovenlanden Aalsmeer houdt zich aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.